තරුණ තාක්ෂණික උපදේශක කමිටුව (YTAC) වනාහි යෞවනයන්ගේ ලිංගික හා ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය අයිතීන් (SRHR) පිළිබඳ අතිශය උද්යෝගයක් දක්වන යෞවනයන්ගේන් සැදුම්ලත් කණ්ඩායමකි. ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමයේ යොවුන් ස්වෙච්ජා සේවකයින් අතරින් අවුරුදු දෙකක කාල පරිච්ජේදයක් සඳහා තෝරා පත්කරගනු ලබන මෙම කණ්ඩායම (YTAC) දැනට මඩකළපුව, මාන්කුලම්, අම්පාර, කොග්ගල, නුවර-එළිය සහ මරදාන යන සේවා සැපයුම් ස්ථාන වල සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවල යොවුන් කණ්ඩායම් සමඟ සම්බන්ධ වී සිටියි. YTAC හි ප්‍රධාන කාර්යභාරය වනුයේ තරුණයින් පදනම් කරගත් විශේෂ ආකල්පයක් ගෙන එමින් සංගමයේ උපායමාර්ගික කාර්යයන් පිළිබඳ ගැබුරු අවබෝධයක් ලබා දීම සහ යෞවනයන් පිළිබඳ වූ ක්ෂේත්‍රයේ වැඩසටහන් අධීක්ෂණයකොට ඇගයීමය. එසේම, යෞවනයන්ගේ අයිතියක් වශයෙන් ලිංගික හා ප්‍රජනක සෞඛ්‍යය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට වසර පුරාම YTAC ස්වෙච්ජා ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදී සිටින අතර විශේෂයෙන්ම එච්.අයි.වී, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය පදනම් කරගත් ප්‍රචණ්ඩත්වය වැනි වෙනත් ගැටලු සහ සමාජයේ කොන්වූ පුද්ගලයන්ගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් සහය දැක්වීමට වෙනත් සංවිධාන සමග ජාලගතවී (Networks) ඇත. තවදුරටත් IPPF හි දකුණු ආසියානු කලාපීය තරුණ ජාලයේ පාර්ශවකරුවකු වශයෙන් සිටින අතර, කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර හමුවීම් සමුළු සඳහා ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමය නියෝජනය කරනු ලබයි.

Want to join as a youth volunteer?

Videos

Youth Views

තාරුණ්‍යය පුවත්

ලිංගික හා ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය අයිතිවාසිකම් ත්‍රෛභාෂික පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව එළි දැක්වේ

Y PEER ශ්‍රී ලංකා සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහණ අරමුදල සමග එක්ව තරුණ තාක්ෂණික උපදේශන කමිටුව  ලිංගික හා ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විස්තීර්ණ ත්‍රෛභාෂික පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාවක් දේශිය භාෂාවන්ගෙන් සකස් කර එළි දක්වන ලදි. 

වැඩිදුර කියවන්න

ගැහැණු ළමුන් සවිබල ගැන්වීම (2010)

ලිය සවිය, ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමයේ නවයෞවන ඒකකයේ ව්‍යාපෘතියක් වන අතර එහිදී තරුණ මැදිහත්වීම මැනවින් ප්‍රකට විය. ඉලක්ක ප්‍රදේශ ලෙස යොවුන් ගැබ්ගැනිම් ඉහළ මට්ටමක පවතින ඌන සේවා පහසුකම් සහිත දිස්ත්‍රික්ක දෙකක් තෝරා ගනිමින්  මිතුරන් සේ කටයුතු කරන්නන් 50 දෙනෙකු සහචර දැනුවත් කරන්නන් 250 දෙනෙකු මුණ ගැසෙමින් දිවයිනේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල සංචාරය කරන ලදී. ඉන් අනතුරව එම සහචර දැනුවත් කරන්නන් තරුණ ගැහැණු ළමුන් 2500 දෙනෙකු කරා ලඟාවන ලදී.

වැඩිදුර කියවන්න

ප්‍රචණ්ඩත්වයට ‍එරෙහිව හඬ නැගීම (2011)

පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන්හිදී කාන්තාවන් මුහුණ පාන්නා වූ ලිංගික ප්‍රචණ්ඩත්වයේ වර්ධනයක් මෑත වර්ෂවලදී දක්නට ලැබුණි. මෙම තත්වය අවම කිරීම සඳහා 2011 වසරේදී පවුල් සංවිධාන සංගමයේ තරුණ අංශය මුලාරම්භයක් සිදු කරන ලදි.

වැඩිදුර කියවන්න

Be Inspired

With 1.8 billion youth aged 10 to 24 alive right now, its the largest global population of youth in history! To achieve the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) a set of Global Goals adopted by 193 countries, the passion and skills of youth are needed now more than ever. When given the opportunity, backing and space to make a difference, youth can and will rise to the occasion! See how empowering youth is helping address some of the most pressing global issues.