ආලෝකය උපදේශක මධ්‍යස්ථානය

ආලෝකය උපදේශන මධ්‍යස්ථානය 

ජීවිතය‍ බෙහෙවින් අභියෝගාත්මක විය හැක. අධ්‍යාපන කටයුතු, සබඳතා, ලිංගිකත්වය ආශ්‍රිත කරුණු, කාර්යාල කටයුතු සහ විශ්‍රාම යාම ආදිය නිසා මෙම තත්වය ඇති විය හැකි අතර ඒවා ‍දෛනික පදනමකින් අප සියලු දෙනා මුහුණ දෙන අභියෝග අතුරින් කිහිපයක් පමණි. අපට මුහුණ පෑමට සිදුවන එක් එක් අවස්ථා අපටම සුවිශේෂි ඒවා වන අතර එහෙයින් ඒවා ජය ගැනීම සඳහා එකිනෙකට වෙනස් උපාය මාර්ග අවශ්‍ය වනු ඇත. මනස හා සිරුර පූර්ණ සුසංගමයකට ඒකාබද්ධ කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමුකරන ආලෝකය උ‍පදේශන මධ්‍යස්ථානය ප්‍රීතිමත් ජිවිතයක් ගතකිරිම පිණිස සේවාවන් සමූහයක් සපයයි.

පුද්ගලිකව පැමිණ හෝ දුරකථනය ඔස්සේ හෝ විද්‍යුත් තැපැල මගින් මනා සුදුසුකම් සහිත අපගේ උපදේශකයකු අමතන්න. 

භද්‍රා උඩවත්ත මිය

ආලෝකය උපදේශන මධ්‍යස්ථානය

37/27, බුලර්ස් පටුමග, කොළඹ 07.

දුරකථන: +94 11 2 584 157 දිගුව 162

විද්‍යුත් තැපෑල:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ඔබ වැඩි විස්තර දැනගැනීමට අදහස් කරන්නේ නම්, පහත දැක්වෙන අපගේ සේවා ලැයිස්තුව බලන්න. 

 • මනෝවිද්‍යාත්මක ගැටලු- ආතතිය, කාංසාව, දෛහිකත්වය ( වෛද්‍ය ගැටලුවක ස්වරූපය ගන්නා මානසික ගැටලු) සහ අන්තර් සබඳතා ගැටලු ආදිය.
 • විවාහ පූර්ව හා විවාහය සම්බන්ධ උපදේශනය- ලිංගිකත්වයන් අතර වෙනස, විවාහය සහා සූදානම් වීම ආදිය.
 • ලිංගික හා ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය ගැටලු- ස්වයං වින්දනය, මිථ්‍යා මත, ලිංගික ක්‍රියා හා ලිංගිකත්වය පිළිබඳ කුතුහලය ආදිය.
 • ස්ත්‍රී- යෝනි ආකර්ෂය (ලිංගිකව එක්වීමට නොහැකිවිම), ලිංගිකව එක්වීමේදී වේදනාව ඇතිවීම
 • පුරුෂ - අකාල විමෝචනය, උද්ගාමක දෘශ්කෘත්‍ය
 • පවුල- අඹු සැමියන්, ළමුන් ආශ්‍රිත ගැටලු
 • අධ්‍යාපනික - මතකය, ආතතිය, විභාග, වෘත්තියක් තෝරා ගැනීම.

 • විශ්‍රාන්තිය
 • ආතති කළමනාකරණය
 • විවාහ පූර්ව හා වෛවාහික
 • උපදේශන කුසලතා සංවර්ධනය ( උපදේශනය පිළිබද සුදුසුකම් සහිත එහෙත් තවදුරටත් ප්‍රායෝගික පුහුණුව අවශ්‍ය) )
 • වැඩමුළු

 • ආයතන සඳහා දෙශන සහ වැඩසටහන්
 • තෝරාගත් මාතෘකාවක් යටතේ වැඩමුළු
 • සේවාලාභීන් කරා ළඟාවීමේ වැඩසටහන්
 • රූපවාහිනී සංවාද
 • පුවත්පත් ලිපි

අනතුරුදායක ලිංගික චර්යාවක නියැළීම නිසා එච්.අයි.වී. ඒඩ්ස් වැළඳී ඇතැයි ඔබ සිතන්නේ නම්, ඔබට අප ඇමැතිය හැකි අතර අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශනය අප ලබා දෙන්නෙමු. .

STAY CONNECTED